Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với CyberDuck

1. Giới Thiệu

CyberDuck là một ứng dụng miễn phí được dùng kết kết nối các Cloud Storage. Cho phép Upload/Download đồng bộ nhanh chóng. dễ sử dụng.

2. Hướng dẫn kết nối với Fstorage

Tải CyberDuck tại (https://a48823c7ec3cf4539564-60c534a1284a12ce74ef84032e9b4e46.ssl.cf1.rackcdn.com/Cyberduck-Installer-8.4.3.38269.exe) hoặc (https://cyberduck.io/download/)
Cài đặt CyberDuck trên Windows

image-1661336754278.png

image-1661336810582.png

Cấu hình kết nối Fstorage

Mở Cyberduck

image-1661337159348.png

Bấm Open Connection

image-1661337203960.png

Nhập các thông tin của tài khoản Fstorage

image-1661337322647.png

Show bucket

image-1661337375258.png

List danh sách file/folder trong Bucket

image-1661337408652.png

3. Các thao tác trên Cyberduck

image-1661337556191.png

Download nguyên Bucket về máy.

image-1661337656467.png

Download file

image-1661337603010.png

Upload file lên Fstorage

image-1661337806949.png

image-1661337840781.png

Đồng bộ dữ liệu

image-1661337900643.png

Chọn thư mục cần đồng bộ.

image-1661337939577.png

Chọn hình thức đồng bộ

Mirror là đồng bộ 2 chiều

Upload là chỉ đồng bộ upload file lên

Download là chỉ đồng bộ download file xuống

image-1661338032278.png

Bấm Continue để thực hiện việc đồng bộ

image-1661338207933.png

Tiến trình upload/download/sync

image-1661338281525.png

Cấu hình số luồng upload/download

image-1661338312630.png

Cấu hình bandwidth upload/download

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage 

Email: [email protected]

Mục lục