Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với S3FS

S3FS là một opensource dùng để kết nối giao thức S3 trên hệ điều hành Linux.

1. Cài đặt S3FS

B1:  Cái đặt s3fs trên hệ điều hành Centos

Cài đặt s3fs trên hệ điều hành Ubuntu

B2:Tạo file quản lý IAM

Add quyền cho file IAM vừa mới tạo

B3: Mount S3 Bucket

Tạo thư mục dùng để Mount S3 Bucket 1

Để mount S3 Bucket sử dụng Command

Kiểm tra xem đã mount được chưa1

Hiện tại đã thấy có một mount point /Fstorage_demo trên server của bạn.

Bạn có thể thao tác bình thường như các mount point khác trên server

Bạn có thể sử dụng mount point S3 trên server của bạn để backup dữ liệu từ một thư mục khác. Hoặc có thể chưa Source Code hoặc log từ các ứng dụng đang chạy trên server.

Mục lục