Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Kết Nối Fstorage Với CloudBerry Backup

image-1660819690442.png

1. Giới thiệu.

Cloud Berry Backup là một ứng dụng chuyên dùng để backup dữ liệu từ máy tính lên các cloud.

2. Download và cài đặt CloudBerry Backup

Download CloudBerry Backup tại https://www.msp360.com/backup/

Cài đặt CloudBerry Backup

image-1660820406652.png

image-1660820432687.png

image-1660820456102.png

image-1660820545439.png

3. Thiết lập kết nối Fstorage.

image-1660820703801.png

image-1660820737649.png

Chọn S3 Compatible 

image-1660820780538.png

Thiết lập các thông tin liên của Fstorage

image-1660821265623.png

Đặt tên và thiết lập các tùy chỉnh.

image-1660821392632.png

4. Tạo Plan Backup 

image-1660821461946.png

image-1660821492905.png

Chọn phân vùng hoặc Foder cần backup lên Fstorage

image-1660821582470.png

Tùy chọn các filter

image-1660821622801.png

Chọn mã hóa dữ (Bản PRO mới có tùy chọn này)

image-1660821742530.png

Lập lịch chạy backup

image-1660821823323.png

Điều chỉnh các rule Backup

Xem thêm tại https://help.msp360.com/cloudberry-backup/backup/about-backups/gfs/gfs

Thiết lập email để nhận thông báo.

image-1660821965338.png

Xem lại các thiết lập

image-1660822008360.png

Chạy backup

image-1660822210680.png

Tiến trình backup đang chạy

image-1660822249441.png

5. Tạo Plan Resore

Chuyển sang Tab Restore Plans

image-1660822363554.png

Tạo New Plan

image-1660822389607.png

Chọn tài khoản cần Restore

image-1660822424533.png

Tùy chọn Restore Plan. Chạy 1 lần hoặc chạy theo lịch

image-1660822514948.png

Chọn loại dữ liệu Restore

image-1660822545548.png

Chọn thời gian Backup

image-1660822576848.png

Chọn version cần restore

image-1660822606363.png

Chọn file hoặc thư mục muốn restore

image-1660822638364.png

Chọn nơi lưu dữ liệu được restore

image-1660822719902.png

Lập lịch chạy restore

image-1660822760897.png

Tùy chọn Action

image-1660822800313.png

Thiết lập email nhận thông báo

image-1660822827172.png

Xem lại các cấu hình

image-1660822860834.png

Kết thúc quá trình thiết lập Plan restore

image-1660822909472.png

Chạy Restore

image-1660822975864.png

Tiến trình restore

image-1660823001194.png

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc kết nối Fstorage cũng như tạo các Plan backup và Restore trên CloudBerry Backup

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Hotline: Ms.Nhi 0359406812

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage

Website: https://fstorage.vn/

Email: [email protected]

Mục lục