Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Kết Nối Fstorage Với DragonDisk

1. Giới thiệu.

DragonDissk là một ứng dụng quản lý file từ các hệ thống cloud miễn phí. Hỗ trợ trên nhiều nên tảng như Windows, Linux, MacOS

2. Tải và cài đặt DragonDisk trên máy windows.

Download DragonDisk tại http://www.s3-client.com/download-amazon-s3-client/DragonDisk-1.05.exe

Cài đặt DragonDisk

image-1660879290378.png

image-1660879310235.png

image-1660879328204.png

image-1660879343671.png

image-1660879359920.png

image-1660879421561.png

Hoàn tất cài đặt DragonDisk trên máy windows.

Các bước cài đặt cũng thực hiện tương tự trên các hệ điều hành khác.

3. Thiết lập kết nối với Fstorage

Mở DragonDisk sau khi đã cài đặt thành công.

image-1660879827470.png

Kết nối tài khoản Fstorage

image-1660879902124.png

image-1660879926486.png

Bấm New để add tài khoản mới.

image-1660879965032.png

Chọn Other S3 Compatible service

image-1660880211116.png

Nhập các thông tin của tài khoản Fstorage

image-1660880313598.png

Tùy chỉnh các cài đặt

image-1660880372211.png

Cài đặt mật khẩu để bảo vệ data

image-1660880402248.png

Sau khi tài khoản được kết nối thành công sẽ có biểu tượng màu xanh

Close để kết thúc quá trình kết nối Fstorage với DragonDisk

4. Các thao tác trên DragonDisk

image-1660880632835.png

Chọn ổ cứng hoặc Folder trên máy tính

image-1660880709968.png

Chọn Bucket hoặc Folder trên Fstorage

image-1660880753810.png

Thực hiện các thao tác upload/download dữ liệu từ máy tính và cloud

image-1660880940895.png

Để upload/download dữ liệu chỉ cần kéo thả qua lại giữa 2 cửa số

image-1660881043551.png

Thiết lập đồng bộ dữ liệu giữ máy tính và Fstorage

image-1660881132149.png

Bấm vào Manage Sync Jobs để tạo Job

image-1660881220048.png

Bấm vào Add để thiết lập các cấu hình

image-1660881320505.png

Chọn ổ đĩa hoặc Folder cần đồng bộ lên Fstorage

image-1660881371386.png

Add các filter

image-1660881398528.png

Tùy chỉnh Versioning

image-1660881432697.png

Bấm OK để hoàn tất quá trình cấu hình

image-1660881490541.png

Bấm vào tên Job để chạy đồng bộ

image-1660881527230.png

Bấm Yes để confirm

image-1660881579694.png

Tiến trình đồng bộ đã bắt đầu chạy

image-1660881664101.png

Bấm Abort để kết thúc tiến trình đồng bộ

image-1660881712780.png

Bấm Retry để tiếp tục tiến trình đồng bộ

image-1660881888128.png

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage

Website: https://fstorage.vn/

Email: [email protected]

Mục lục