Tận dụng sức mạnh của FStorage với tài khoản hạng Pro

Tìm kiếm lựa chọn thay thế cho lưu trữ điện toán đám mây?

Hãy thử dùng FSTORAGE.

Gói đăng ký dịch vụ thường niên rẻ hơn 16% so với việc mua 12 tháng

MÔ HÌNH LƯU TRỮ FSTORAGE


BẢNG GIÁ


STANDARD STORAGE

250GB

Giá Standard Storage:

300.000 VNĐ/ 250 GB/ THÁNG

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

DATA TRANSFER:

Upload free & download free

PRO LITE

Khởi đầu với kho lưu trữ dữ liệu an toàn.

300.000 VNĐ/Tháng

 • Lưu trữ: 250GB
 • Đồng bộ - Nén dữ liệu
 • Chia sẻ an toàn và thuận tiện
 • Gửi đảm bảo tệp tin kích thước lớn
 • Tự động lưu dự phòng
 • Ghi nhớ phiên bản
 • Hỗ trợ 24/7
 •  

PRO 1

Giá tốt cho lưu trữ điện toán đám mây, chia sẻ và giao tiếp an toàn.

800.000 VNĐ/Tháng

 • Lưu trữ: 1TB
 • Đồng bộ - Nén dữ liệu
 • Chia sẻ an toàn và thuận tiện
 • Gửi đảm bảo tệp tin kích thước lớn
 • Tự động lưu dự phòng
 • Ghi nhớ phiên bản
 • Hỗ trợ tính năng theo yêu cầu
 • Hỗ trợ 24/7

PRO 2

Tận hưởng (nhiều hơn nữa!) với mức giá thấp nhất theo tỷ lệ dung lượng so với các gói lưu trữ khác.

3.500.000 VNĐ/Tháng

 • Lưu trữ: 5TB
 • Đồng bộ - Nén dữ liệu
 • Chia sẻ an toàn và thuận tiện
 • Gửi đảm bảo tệp tin kích thước lớn
 • Tự động lưu dự phòng
 • Ghi nhớ phiên bản
 • Hỗ trợ tính năng theo yêu cầu
 • Hỗ trợ 24/7

Khuyên dùng

Dùng thử FSTORAGE hạng Doanh Nghiệp để tăng cường an ninh và hiệu quả làm việc

FSTORAGE cho phép thêm MỞ RỘNG KHO LƯU mới, giúp phát triển nơi lưu lớn hơn khi lượng dữ liệu tăng. Tất cả dữ liệu đều được mã hóa trong một môi trường an toàn và riêng tư.